Od posledních (a prvních) Marketing News uplynuly už téměř dva týdny a — světe, div se — zase těch zpráv z marketingu máme tolik, že se sem ani všechny snad nevejdou. Dnes se hodně novinek týka Facebooku (nebo tedy Mety) a Instagramu, ale dojde i na YouTube, TikTok a Clubhouse…

Nevíte, co dát letos svým kolegům či přátelům markeťákům pod stromeček? My volíme knihy. Vybrali jsme pro vás 8 našich nejoblíbenějších a udělali jsme vám k nim shrnutí o čem jsou, pro koho se hodí a kde je můžete koupit. Ať už hledáte knihu pro začínajícího markeťáka nebo pro reklamního…

V marketingu se toho děje asi tolik, co ve světě — hodně. Proto jsme se rozhodli zavést nový pravidelný typ příspěvků, ve kterém vám vždy shrneme, co se za posledních pár dní stalo v tom našem odvětví. Jak často můžete Marketing News čekat? Záleží. …

Brand aktivismus je marketingová taktika, která spočívá v tom, že firma aktivně zaujímá jasný postoj k polarizovaným sociálně-politickým tématům s cílem podpořit jeden z názorů. Těmito tématy jsou třeba stejnopohlavní manželství, migrace, klimatická změna, rovnoprávnost žen, rasismus nebo to, kdo a jak vede náš stát. Brand aktivismus je další fází…

Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store