GENERACE ALPHA: Děti mileniálů a skleněných obrazovek

Sotva se mileniálové začali smiřovat s tím, že na některé trendy generace Z jsou už staří, začíná se mluvit o nové generaci — o generaci Alpha, do které spadají právě děti mileniálů.

Kdo spadá do této generace, jak je to s jejím vztahem k technologii, jakými budou zákazníky a jakou roli v tom všem hrají nyní jejich rodiče? To vše jsme vám shrnuli v následujícím článku.

Kdo je generací Alpha?

S termínem „generace Alpha“ přišel sociolog Mark McCrindle a vztahuje se na děti narozené v letech 2010 až 2024. Generace Alpha se tedy začala rodit v roce, kdy byl uveden na trh iPad, vznikl Instagram a App bylo slovem roku. Každý týden se na světě narodí přibližně 2,5 milionu „Alpha“ dětí.

Zatímco jejich rodiče, mileniálové, jsou neformálně označováni jako digitální domorodci, mnohé „Alphy“ zanechávají svou digitální stopu ještě dříve, než tento pojem sami pochopí. Jsou první generací, která bude celý svůj život obklopena technologiemi. Říká se jim také „skleněná generace“, protože jejich hlavním komunikačním prostředkem budou zařízení se skleněnou obrazovkou.

Podle Marka McCrindla jde o jednu z „nejvíce vzdělaných, technologicky zásobených a také globálně nejbohatších generací lidí vůbec“, což může mít své výhody, jako například větší digitální gramotnost a přizpůsobivost. Nicméně dětství definované technologiemi může přinášet i problémy, jako je kratší pozornost a opožděný sociální vývoj.

McCrindle (2021)

Generace Alpha a technologie

Alphy se již od útlého věku setkávají s různými digitálními platformami. Vyrůstají přihlášení a propojení, zabraní do videí, streamování a do všeho vizuálního. (Některé děti se rodí již s Instagramovými účty, které sledují miliony lidí a které mají engagement, který láme rekordy — jako tomu bylo například v případě Stormi, dcerky Kylie Jenner).

Nicméně, jak se bude generace Alpha vyvíjet, tak se budou vyvíjet i technologie, kterými bude obklopena. Exponenciální technologický růst má dopady už i na současné generace, tudíž nikoho asi nepřekvapí, že se tyto dopady budou nadále prohlubovat. Očekává se, že umělá inteligence a robotika budou do roku 2025 zcela integrovány do moderního života. Proto také můžeme očekávat, že strojové učení, počítačové zpracování přirozeného jazyka a chytrá zařízení nás v příštích letech změní, zdokonalí a ještě více propojí. Generace Alpha se v budoucnosti možná ocitne v interakci s roboty stejně často jako s lidmi.

Také je důležité zmínit, že část této generace prožila pandemii a sociální distancování. Pro komunikaci s vrstevníky tudíž využívali sociální sítě a digitální fóra, a místy setkávání pak byly digitální hry a metaverza.

Generace Alpha a její spotřebitelské chování

Generace Alpha bude vyrůstat ve světě přesyceném D2C značkami, které se budou snažit “narušit” všechna myslitelná odvětví ve světě, kde se dá nakupovat na sociálních sítích a kde je Amazon všudypřítomný. Firmy se budou muset přizpůsobit novým způsobům interakce a komunikace s Alphami. Nákupní zkušenost generace Alpha bude muset být bezproblémová a integrovaná, s personalizovanou online zkušeností, což poskytne marketérům nové příležitosti.

V současné době se spotřebitelská identita generace Alpha již vytváří prostřednictvím hraček, dětské výživy, oblečení a pomůcek pro batolata, které kupují jejich rodiče a příbuzní. Prozatím je však většina dětí příliš malá a offline na to, aby byla vtažena do marketingového schématu sociálních médií. Značky se místo toho obracejí na rodiče, aby novou generaci spotřebitelů již ovlivňovaly.

„Již nyní existuje skupina mladých maminek, které investují do nákupu těch nejlepších výrobků pro své děti,“ říká Heather Dretschová, odborná asistentka marketingu na North Carolina State University. „Výsledkem je, že generace Alpha bude mít na rozdíl od generace Z velmi podobný vkus jako jejich rodiče mileniálové, a to zejména pokud půjde o značky.“

Co se dalších charakteristik týče, tak Alphám bude záležet na aktivismu. Bude pro ně důležitá transparentnost i autentická společenská odpovědnost firem. Alphy budou také více upřednostňovat nákupy od udržitelných společností.

Generace Alpha a marketing

Prvním krokem marketingové komunikace a strategie cílené na generaci Alpha je zaměření se na to, jak se chovají jejich rodiče. Stejně jako tomu bylo nedávno u mileniálů, i u generace Alpha lze očekávat, že bude odmítat tradiční formy marketingu. Zájem bude hlavně o personalizaci, nakupování na sociálních sítích a polidštěnou zákaznickou komunikaci. Alphám bude také záležet na smysluplnosti, praktičnosti, autenticitě a získaných zkušeností či zážitku z celé interakce se značkou.

Generace Alpha používá sociální média jinak než jejich rodiče. Méně často jsou na Facebooku nebo Twitteru a dávají přednost Instagramu a TikToku. Značky, které drží krok s nejnovějšími technologiemi, mohou u této nastupující generace zaznamenat větší úspěch. K tomu se také pojí již zmíněné nakupování na sociálních sítí, které se postupně stává velmi populární a bude jedním z hlavních pilířů moderního marketingu.

Nicméně, tato generace je a bude o dost opatrnější při poskytování nebo povolování přístupu ke svým osobním údajům a datům. Tento trend pozorujeme již dnes, kdy stále více zemí zavádí zákony o ochraně osobních údajů, jako je GDPR, což bude marketérům komplikovat cílení a personalizaci reklam.

Ačkoli tato generace v současnosti není velmi početná v porovnání s ostatními generacemi, její vliv bude velký. Tudíž čím dříve se marketéři na tuto generaci zaměří tím lépe, protože Alphy budou mít vysoká očekávání jak od produktů, tak i od samotných značek.

Pro další novinky a informace ze světa marketingu a byznysu sledujte Marketingology na Instagramu a LinkedInu.

--

--

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/