SLEVOVÉ STRATEGIE: Jak si vybrat tu nejlepší právě pro vás?

V tomto článku se podíváme na slevové strategie tak trochu z holistického hlediska. Shrneme si:

 1. co vše spadá pod slevové strategie,
 2. jak slevy ovlivňují zákazníka a jeho chování,
 3. a na co se zaměřit, až se do nějaké slevové strategie pustíte.

Jaké slevové strategie existují?

1. Sleva na ceně nebo speciální nabídky

2. Balíčy a sety

3. Kvantitativní sleva

4. Nabídka přidané hodnoty

5. Sezónní sleva

Proč slevy fungují a jak ovlivňují chování zákazníka?

Slevy mohou navodit pocit štěstí

Slevy předpokládají, že vám spotřebitelé důvěřují

Slevy vytvářejí pocit naléhavosti

Slevy snižují sklon k hledání alternativ u konkurentů

Slevy se stanou očekávanou součástí vaší značky

Jak zvolit správnou slevovou strategii?

 1. Mějte daný cíl, kterého chcete svou strategií dosáhnout
  Chcete zvednou prodeje během slabšího měsíce nebo propagovat nový produkt? Čím přesnější je důvod, proč slevu nabízíte, tím strategičtější můžete být.
 2. Spočítejte si náklady
  Nezapomeňte, že slevy mohou snadno snížit vaše ziskové marže. Z tohoto důvodu si před spuštěním nebo testováním jakékoli slevové kampaně interně spočítejte, co si můžete dovolit nabídnout nebo jak velký zásah jste ochotni přijmout.
 3. Upřesněte veškeré podrobnosti
  Ujistěte se, že všechny podrobnosti o slevě — včetně případných výjimek z nabídky — jsou pro zákazníky snadno identifikovatelné. Omezení mohou zahrnovat vypršení platnosti, vyloučené produkty a další.
 4. Otestujte svou strategii
  Nejjednodušší způsob, jak zjistit, které slevy budou pro vaši firmu nejvhodnější, je vyzkoušet různé typy slev. A/B testování vám ukáže, zda varianta A — váš první typ slevy — funguje lépe než varianta B — váš druhý typ — a vy tak můžete plánovat budoucí slevy na základě relevantních dat.
 5. Analyzujte výsledky
  Jakmile danou akci ukončíte, nezapomeňte se pořádně ponořit do dat a zhodnotit, zda-li byla úspěšná.

--

--

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marketingology

Marketingology

Dávka vzdělávání pro všechny social media a marketingové mágy, co se chtějí aktivně rozvíjet. 📚 Sledujte nás na www.instagram.com/marketingology_cz/